Äldreboende

Blåeld Fastighetsaktiebolag äger och förvaltar ett särskilt boende för äldre på Fältgatan i Visby.

Äldreomsorgen arbetar efter individuella planer. Man bor i en lägenhet på ca 30 kvadratmeter som man själv möblerar. Varje boende har en kontaktperson som också kan vara en länk med anhöriga. Platsfördelning sker via biståndsbedömare och boråd på Socialförvaltningen inom Region Gotland.

 faltgat79.jpg