Blåeld Fastighetsaktiebolag

Blåeld Fastighetsaktiebolag är ett Gotlandsbaserat fastighetsföretag.

Företaget äger och förvaltar 40 st studentlägenheter på Fältgatan och på Halsjärnsgatan i Visby samt ett särskilt boende för äldre på Fältgatan 75 och 77 , också i Visby.

 

Halsjärnsgatan 13

halsjarnsgatan-13.jpg

 Fältgatan 79

faltgat79.jpg