Blåeld Fastighetsaktiebolag

Blåeld Fastighetsaktiebolag är ett Gotlandsbaserat fastighetsföretag som ägs av Per Östlund och Hans-Göran Eklund.

Företaget äger och förvaltar ett studentboende på Halsjärnsgatan i Visby och ett särskilt boende för äldre på Fältgatan 75, 77 och 79, också i Visby. Studentboendet omfattar tio lägenheter om 28 kvadratmeter och äldreboendet 92 lägenheter om 32 kvadratmeter exklusive gemensamhetsytor.

Halsjärnsgatan 13

halsjarnsgatan-13.jpg

 Fältgatan 79

faltgat79.jpg