Samtliga 84 lägenheter på Fältgatan 75, 77 och 79 förmedlas av Vård & Omsorg, Gotlands kommun.

Ett särskild boende för äldre på gamla A7-området i Visby. Där äldreomsorgen arbetar efter individuella planer. Man bor i en egen lägenhet på 30 kvm som man själv möblerar. Varje boende har en kontaktperson som också kan vara en länk med anhöriga. Platsfördelning sker via Biståndsbedömare och Boråd.