Blåeld Fastighetsaktiebolag
Box 1334
621 24 VISBY

Tfn: 0498-21 20 65
Fax: 0498-21 62 30
E-post: info@blaeldfastighet.se

VD Hans-Göran Eklund, mobil 070-545 15 38
Fastighetsskötare Erik Roos, 070-524 90 60

Bg: 5712 - 9405
Pg: 101 35 84-6